INFO KOLNO

 
Aktualnie
Ostatni transfer
Czas: 05-03-21 09:01:31
Energia eksportowana
PAC: 47949 W
Wiele instalacji może wysyłać dane, system zlicza informacje dla wszystkich z nich.
PDC: 49085 W
Status instalacji
Status
1 x Offline
6 x Power
5 x No current
10 x Mpp
Błędy
brak błędów
Informacja o instalacji
Numer seryjny:
Moc instalacji:
Orientacja:
Nachylenie:
Lokalizacja:
811656151
DC 30 kWp
Nie uściślono
Nie uściślono
PL - 18-500 Kolno
1348526754
DC 20 kWp
Nie uściślono
Nie uściślono
PL - 18-500 Kolno
6349382
DC 20 kWp
Nie uściślono
Nie uściślono
PL - 18-500 Kolno
543220479
DC 40 kWp
Nie uściślono
Nie uściślono
PL - 18-500 Kolno
543220726
DC 30 kWp /
AC 15 kVA
Nie uściślono
Nie uściślono
PL - 18-500 kolno
274539289
DC 40 kWp /
AC 17 kVA
Nie uściślono
Nie uściślono
PL - 18-500 Kolno
Falownik
Ilość
Producent
Typ
2
SMA
WRTP469E
2
SMA
WRTP4Q9E
6
SMA
WRHM5K94
Moduły
Ilość
Producent
Typ
Nie uściślono
Nie uściślono
Nie uściślono